A startuptól az elsődleges részvény kibocsátásig (IPO) tartó út

A startuptól az elsődleges részvény kibocsátásig (IPO) tartó út

A SkyWay minden tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa várja a cég elsődleges részvény kibocsátását (IPO)

Ma arról fogunk beszélni, hogy az utóbbi években milyen sikereket ért el a cég és hogyan fog végbemenni a társaság elsődleges részvény kibocsátásra történő
felkészítése.
2014-ben a SkyWay startup volt, amely a projektje megvalósításához szükséges befektetések bevonására a tömeges közösségi vagy népi finanszírozási alapok
kínálta lehetőségeket használta fel.

A “startup” szakkifejezésnek sok meghatározása van, de a lényeg megragadása érdekében a legegyszerűbbet vesszük alapul.

Startup – egy olyan innovatív projekt (vállalkozás), amely fejlődése még egy korai fázisában található.

Megkülönböztető jellemzője – egy különleges ötlet vagy technológia jelenléte, amely potenciáljánál fogva képes “kilőni” és széles körben megvalósulni.
Egy startupba egyszerűbb közösségi finanszírozási formán keresztül, mint tőzsdei úton befektetni.
Leggyakrabban egy startupba való belépéshez elegendő egy platformra beregisztrálni és jóváhagyást kapni rá.
A startupokba való befektetéseknek egy sor hátránya is van, amelyek közül a legnagyobb kockázat a befektetett összeg elvesztésének lehetősége.
Statisztikailag csak a startupok 10%-a válik sikeressé, sőt néhányan ezt az arányt csak 3 %-ra becsülik.

A projektek többi része különféle körülmények folytán nem valósul meg, amelyek vezető oka az alulfinanszírozottság.

A SkyWay a startup szakaszában befektetőinek olyan tervet nyújtott be, amelyben részletesen leírta a kifejlesztéséhez szükséges 15 fejlesztési fázisát.

Ezek megmutatták, hogy mennyi befektetést kell bevonzani és milyen munkákat kell elvégezni minden egyes fejlesztési fázisban.

Ma, a 13. fejlődési szakaszban, csak a meglepődésünknek tudunk hangot adni, hogy a SkyWay alapítója, Anatolij Eduardovics Junitszkij hogyan volt képes kevesebb pénzből a tervezettnél sokkal többet elvégezni.

A technológiát 2014-ben kezdtük el kivinni a piacra és akkor még csak a technológia volt meg.
Ma 2019-ben, mindössze öt évvel később, a vállalat már rendelkezik:

   • Saját 4 szintes irodaházzal
   • Saját több üzemben is működő gyártással, amelyek a legmodernebb megmunkáló központokkal és gépekkel vannak felszerelve
   • Több mint 600 mérnök munkatárssal
   • 36 hektár földterülettel Minszk közelében
   • Jelenleg 5 pályaszakasszal (amelyek teljes hossza 4 km), és a 6. pályaszakasz építkezése is hamarosan befejeződik.
   • Megvalósult 6 alapvetően különböző típusú vasúti elektromos jármű megtervezése és legyártása.
   • Létrejött a világ legnagyobb drónja (amelynek 1500 kg az emelési kapacitása, 170 km/óra a sebessége és 500 km a repülési hatótávja
   • A kerekesszékes felhasználók számára a cég létrehozott egy szociális célú elektromos járművet (aminek bemutatója a Nemzetgazdaság Eredményeinek Kiállítási Helyszínén, az InvaExpo kiállítás alkalmából Moszkvában szeptember 12-én volt)
   • A cég beindította a saját motor-kerék modellsorának gyártását
   • Kifejlesztésre került a gördülőállományok intelligens biztonsági és irányító rendszere
    Létrehozták a cég húralapú intelligens területvédelmi rendszerét
   • A gördülőállományok közül 4 már megszerezte a műbizonylatát
    Megterveztek és megépítettek egy gyalogos húrhídat
   • Egy különleges 6 férőhelyes nagy (500km/órás) sebességű unibust terveztek meg és gyártottak le (amely szeptember 18-án a berlini “Innotrans” kiállításon debütált).
   • Jelenleg egy demonstrációs célú bemutató és tesztpark építése folyik az Egyesült Arab Emírségek, Sardzsa államában, amelynek célja a technológia trópusi körülmények között működő változatának műbizonylati tanúsítása.

Eredetileg a fent felsoroltak felét sem tervezték, és ezek nem is szerepeltek a fejlesztési fázisok tervei között, mindazonáltal ezek mégis létrejöttek és már a cég tulajdonát és potenciálját jelentik.

A hatalmas mennyiségű elvégzett munka és számos előre nem látott körülmény némiképp megnövelte a projekt időkeretét, de már senki számára sem kétséges, hogy a SkyWay fejlesztési projektje megtörtént, és az a megvalósult startupok néhány százalékának sorába lépett.

A fejlesztés kezdeti szakaszának teljes befejezése azonban csak a 15. fejlesztési fázis lezárása után jelenthető ki.

Jelenleg a SkyWay-holding még nem érte el a részvényesi tőke nélküli saját nyereségességét és még nem érte el fejlődésének önálló önfinanszírozási fázisát sem.

A 15. fejlesztési fázis befejezése után a SkyWay holding a célprojektek valamint a különböző országok fejlesztési és infrastrukturális projektjei megrendeléseinek megszerzése révén nyereséget fog termelni.
Ekkor kezdődik el a cég üzlet élete, de nem szabad azt sem elfelejteni, hogy mekkora a verseny azon a piacon, amelybe a SkyWay kilép.

A vállalatnak be kell mutatnia és be kell bizonyítania, hogy annak ellenére, hogy még elég fiatal, mégis teljes komolysággal és hosszú időre tervezve lépett ki a világ közlekedési piacára. Nem lehet megfeledkezni arról a tényről sem, hogy a vállalat egy általa felfűtött és irányába várakozással teli piacra lép be, amelyen már több száz előrendeléssel rendelkezik.

Evvel együtt is hatalmas munkát jelent az építkezések, a munkatársak toborzása, a beszállítókkal való szerződéskötések és a minőségellenőrzés megszervezése, valamint a minden nagy üzlet szövetét képező több ezer egyéb kérdés kezelése.

Nyilvánvaló, hogy ebben az időben a SkyWay még nem tud az elsődleges részvény kibocsátással foglalkozni, mert az IPO egy kész és jól működő vállalat természetes lépése és nem egy olyan cégé, amely éppen csak nekilátott az üzletnek.

Beszéljünk egy kicsit az IPO-ról, és arról, hogy az miért annyira kívánatos a befektetők számára?

Az IPO egy rövidítés, amely az Initial Public Offering szavak kezdőbetűiből származik, és a kifejezés „elsődleges részvény kibocsátást” jelent.
Ez az értékpapír kibocsátó általi elsődleges, a cég saját értékpapírjai tömeges eladására vonatkozó kifejezés, azoknak a tőzsdén való “debütálása”, amely után az adott papír a pénzügyi és üzleti körök számára is ismertté válik.
Az IPO végén a szervezet nyilvános társasággá válik, és részvényei korlátlan számú befektető számára válnak elérhetővé.

Más szavakkal, az IPO lehetőséget biztosít arra, hogy egy vállalat a részvényeit a tőzsdén eladja, ahol így azokat bárki meg is vásárolhatja.

Ennek legelején az úgynevezett elsődleges piaci tevékenység történik meg, amikor is a társaság részvényei közvetlenül kerülnek értékesítésre, vagyis eladóként maga a vállalat jár el.
Az elsődleges részvénykibocsátás (IPO) idején a részvények nagyon gyorsan elfogynak, majd ezek után azok eladóiként már maguk a befektetők lépnek fel. Ez az amit már másodlagos piacnak neveznek.
Az IPO-t gyakorlatilag a világ szinte minden országában az állam szabályozza.
A legtöbb ország törvényei azokat a vállalatokat, amelyek elődleges részvény kibocsátást (IPO) terveznek kötelezik arra, hogy a részvények kihelyezése előtt változtassák meg a státuszukat zártról nyilvánosra.

A részvények kibocsátásának előkészítéséhez a tőzsdén általában legalább 200 000 dollár szükséges.
A vállalatnak fel kell készülnie arra, hogy nyilvánossá válik és ennek előkészítése több szakaszban történik meg.

Előzetes szakasz.

A társaság egy vagy több befektetési bankot bíz meg avval, hogy részvényeit tőzsdére vigye.
Természetesen a vállalat önállóan is megszervezheti a tőzsdére történő kilépését, de ez az IPO eljárási sajátosságai miatt, a gyakorlatban csak rendkívül ritkán szokott előfordulni.

A befektetési bankok meghatározzák a vállalat piaci értékét, rendbe teszik a dokumentumokat és így tovább.

Ezután a befektetési bankok a társaság részvényeinek mintegy 10-15% -át kibocsátási áron kapják meg – így érdekeltek a kibocsátó cég irányába ébresztendő befektetői érdeklődés felkeltésében.
A befektetési bankok ebben az esetben a részvényjegyzői feladatot látják el.

Előkészítő szakasz.
Ebben a szakaszban a banki részvény kibocsátó a következő feladatok elvégzésért felelős – az IPO folyamatának kidolgozása, az üzleti terv elkészítése, a vállalat nemzeti és nemzetközi szabványok és törvényekkel összhangban történő ellenőrzése, a gyenge és nem profilba vágó aktíváktól való megszabadulás stb.

Az IPO tényleges végrehajtása.
Ekkor szükséges a részvényeket tőzsdére vinni.

Először egy úgynevezett befektetési memorandumot készítenek el, amely a következő információkat tartalmazza: a részvények teljes mennyiségét, a részvények értékét a kereskedés kezdetén, az osztalék összegének meghatározását stb.
Ezután megtörténik a vállalat tőzsdei és állami szerveknél történő bejegyzése.
A bejegyzés után megbíznak egy jelentős PR céget avval, hogy hívja fel a potenciális vásárlók figyelmét az elsődleges részvény kibocsátásra.
Ezzel az IPO folyamata be is fejeződik.

Azt a sikert amit egy társaság a zártról a nyitott státuszra való váltástól vár el nem szükséges bizonygatni – a világ legnagyobb tőzsdéire vinni egy társaság részvényeit, nemcsak komoly tekintélyt ad a cégnek hanem igen előnyös is.
Meg kell jegyezni, hogy az IPO-t megvalósító vállalatnak nemcsak az elfogadott nemzeti szabványokat – a pénzügyi beszámolók általánosan elfogadott elveit kell követnie, hanem a pénzügyi eredményei folyamatos stabil javulását is demonstrálnia kell, amit viszont a piac vár el tőle.

Más szavakkal, be kell, hogy mutassa a korábbi időszakokban elért pénzügyi eredményei pozitív dinamikáját.
Ebből érthetővé válik, hogy bármely vállalatnak mielőtt részvényei nyilvános értékesítésére szánná el magát, előbb még – folyamatosan növekvő nyereséget produkálva – egy bizonyos ideig dolgoznia kell a piacon.

A SkyWay holding sem kivétel ez alól a szabály alól.

Mielőtt nyilvános társasággá válna, meg kell vetnie a lábát a piacon, és ott legalább három évig nyereségesen kell működnie.
És csak ezután kezdhet neki az IPO előkészítési eljárásának. Ezt diktálják a piac törvényei.
Azt, hogy melyik tőzsdén kívánja egy cég a papírjait bevezetni, azt maga választja ki.
Ismeretes, hogy az IPO a nemzetközi tőzsdei platformokon a leghatékonyabb, mivel a legnagyobb tőkék ott összpontosulnak.

Az utóbbi időben elsődleges tőzsdei bevezetésre egyre inkább Kína válik a legvonzóbbá.

Az elsődleges tőzsdei kibocsátások terén 2016-ban a honkongi tőzsdéé volt szerep – 25,1 milliárd USD-ral, míg a második helyen a sanghaji tőzsde állt -17,4 milliárd USD-ral.
Összehasonlításképpen: New Yorkban ez az érték -14,4 milliárd USD, míg Londonban csak – 7,8 milliárd USD volt.

A fent elhangzottak alapján meggyőződéssel jelenthetjük ki, hogy a SkyWay részvényesei helyesen fektették be a pénzüket, amit mindennél jobban a SkyWay holding sikeres fejlődése bizonyít.

Ennek az érdemnek nagy része természetesen a figyelemre méltó intelligenciájú és rendkívüli szervező képességű Eduardovics Anatolij Junitszkijé.
A vállalat már közel áll a kezdeti fejlesztési folyamatai végéhez.
A későbbiekben már minden a piac törvényei szerint megy majd végbe, amelyeket minden részvény tulajdonosnak ismernie kell.

 

Abba kell még belegondolni….

 • hogy megéri-e résztulajdonosnak lenni egy olyan cégben, amelyik Dubai városát a pályáival át fogja szelni.
 • Amelyik cégbe nem kell vagyonokat invesztálni.
 • Amelyik cég építkezését aláírta az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnöke.
 • Mikor lesz legközelebb egy ilyen cégbe csatlakozási lehetőségem? Miért nem lépek MOST, amikor minden információt az arcomba tolnak?
 • Mit mondok majd akkor, ha nem csatlakozom és a többiek vigyorogva évenként osztalékot vághatnak majd zsebre?
 • Megér-e nekem egy ekkora lehetőség 10 hónapon keresztül havi 100 dollárt?
 • Miért nem elég ennyi elképesztő hír a cégről, hogy döntsek?
 • Tényleg elment az esze Dubai, Malajzia és Peru vezetőinek, hogy ezt a közlekedést akarják hazájukban megvalósítani?
 • Jobb lenne inkább hinni a negatív, ellen érdekelt kritikáknak?

További információért keress meg, írj, hívj, vagy küldj emailt,

azonnali email küldés>>>

Ne tétlenkedj! Szerezz be minden információt, és ne légy pipogya hozd meg a döntést!

Támogasd TE is a SkyWay közlekedési projektet és profitálj belőle!

 

 

Három éve támogatom a Sky Way szállítási struktúrát és vagyok résztulajdonos. Már régóta  vezető pozícióban vagyok.

Keress bátran mindenben tudok segíteni a legapróbb részletekig, akár csak befektetőként akár csapatépítőként érdekel!

 

 

“Építsd a Sky Way-t mentsd meg a bolygót” ……és legyél te is tulajdonos

 

 

Abban az esetben ha Te is társtulajdonos akarsz lenni, keress a részletekért!

Hári Antal 
Telefon: 06704118360
Skype: Antal642

Hozzászólás

hozzászólás